وحدت اساس ادیان

حرف امروز
وحدت اساس ادیان
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵

دین همیشه و در هر زمان برای ما آدمها لازمه، این دینه که باعث صلح نوع بشر میشه .

ثبت نام در خبرنامه