طرح ها جامعه جهانى بهائى براى گسترش و پیشرفت – ق۳

کافه گپ
طرح ها جامعه جهانى بهائى براى گسترش و پیشرفت – ق۳
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

چند تا از طرح‌ها جامعه جهانى بهائى برای گسترش و پیشرفت شامل: طرح روحى و طرح تواندهى نوجوانان می شود.

ثبت نام در خبرنامه