تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۵ – ترجمه بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم ق ۱

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۵ – ترجمه بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم ق ۱
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

"اين اوّلين بار در تاريخ جهان است که ميتوان تمام کرۀ زمين را با وجود تمام اختلافات بيشمار مردمش، به شکل يک واحد، مجسّم کرد."

ثبت نام در خبرنامه