تشدید خشونت علیه زنان

این روزها
تشدید خشونت علیه زنان
مرداد ۶, ۱۳۹۹
گزارش سازمان ملل، از تشدید خشونت علیه زنان و دختران در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا خبر می دهد که اساسا ریشه در نابرابری جنسیتی دارد.

ثبت نام در خبرنامه