داستان شیخ حسن زنوزی

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
داستان شیخ حسن زنوزی
اسفند ۲, ۱۳۹۵

شیخ حسن زنوزی می گفت سه روز بعد از آن دیدار، همان جوان وارد محضر سیّد شد و نزدیک درب نشست و با نهایت ادب و وقار به درس سیّد گوش می داد. همین که چشم سیّد به آن جوان افتاد، سکوت کرد و...

ثبت نام در خبرنامه