(۶) – ماموریّت ملاّحسین بشرویه ای در اصفهان

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
(۶) – ماموریّت ملاّحسین بشرویه ای در اصفهان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

ملاحسین به اصفهان پیش یکی از علمای بزرگ اون زمان به اسم سید محمد باقر رشتی رفت و با او صحبت کرد و اونقدر صحبت هاش جالب بود که...

ثبت نام در خبرنامه