تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
آرزوی میرزا مهدی
دی ۱۱, ۱۳۹۶

ماندانا : ...حالا هم که در دیانت بهائی که مال این عصر و دوره است دیگه طبقه روحانی وجود نداره. نبیل: بله، در جامعه بهائی همه امور و تصمیم‌گیری ها نه توسط یک طبقه خاص، بلکه از طریق شوراهائی انجام می شود که از میان همه افراد مؤمنین انتخاب می شوند.

ثبت نام در خبرنامه