نور اوّلین سرزمینی که به نور الهی روشن شد

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
نور اوّلین سرزمینی که به نور الهی روشن شد
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

تأثیر کلمات و رفتار و گفتار حضرت بهاء الله در سرزمین نور به قدری شدید بود که گوئی حتی سنگ و درخت و هرچه که در آنجا بود هم در اثر آن، قدرت و زندگانی تازه پیدا کردند. بعد از این که حضرت بهاء الله از نور به طهران برگشتند ...

ثبت نام در خبرنامه