تاریخ به روایت مورخ - فصل دوم
بلای ناگهانی
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

نبیل: آن نوروز حضرت باب همه املاک و دارایی خود را به نام همسر و مادر خود کردند و در وصیت نامه خود هم منزل و بقیه دارایی های خودشان را به مادر و همسرشان واگذار کردند و نوشتند که بعد از وفات مادرشان تمام املاک و دارایی ایشان به همسرشان برسد.

ثبت نام در خبرنامه