تاثیرات روحی روانی تبعیض نژادی

خبرنگار
تاثیرات روحی روانی تبعیض نژادی
تیر ۴, ۱۳۹۹
گفتگو با: خانم مژده روحانی، مدیر اجرایی مرکز عدالت و تندرستی دِ وُنو. نگاهی به پاره ایی از تاثیرات ویران گر و اغلب، مادام العمر تبعیض نژادی بر سلامت روحی و روانی آسیب دیده گان این معضل اجتماعی.

ثبت نام در خبرنامه