شما در چه زمینه ایی استعداد دارید؟

به سوی دنیای بهتر
شما در چه زمینه ایی استعداد دارید؟
آبان ۲۹, ۱۳۹۸

استعداد تعریفش چیه و استعدادهای فردی در کجا تشخیص داده میشن ؟ سیستم آموزشی چه نقشی در تشخیص و تربیت استعداد افراد به عهده داره ؟ آیا مهمترین انگیزه انتخاب شغل و حرفه داشتن استعداده یا کسب درآمد بیشتر؟

ثبت نام در خبرنامه