به سوی دنیای بهتر
بخشش و گذشت
آذر ۶, ۱۳۹۸

بخشش و عطا در زندگیمون چه جایگاهی داره؟ برای رسیدن به جایگاه بخشندگی باید چه صفات دیگه ای رو کسب کنیم و آیا فقط با مطالعه مطالبی در مورد بخشندگی میشه به این صفت رسید؟ خانواده و مدرسه در بارور کردن این صفت چه نقشی می تونن داشته باشن؟

ثبت نام در خبرنامه