به دنبال معنا
آش داغ
آذر ۹, ۱۳۹۴

فربد و سعید و دستان لباسهای جمع آوری شده را به فروش می رسانند و برای نحوه هزینه درآمد حاصل با بقیه به مشورت می نشینند...

ثبت نام در خبرنامه