بسوی دنیای بهتر۲ (۵) – مهمترین وظیفه والدین چیست؟

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲ (۵) – مهمترین وظیفه والدین چیست؟
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸

مهمترین وظیفه والدین و مهمترین هدف تربیت از نظر شما چی میتونه باشه ؟ و تربیت چگونه میتونه یک فرد رو به مقامیکه براش در نظر گرفته شده برسونه ؟ تو این برنامه درباره این موضوعات صحبت خواهیم کرد

ثبت نام در خبرنامه