بسوی دنیای بهتر۲ (۲) – خانواده

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲ (۲) – خانواده
خرداد ۱, ۱۳۹۸

خانواده از نظر شما به چه مجموعه ای گفته میشه و به چه انگیزه ایی تشکیل میشه ؟ عناصر اصلی تشکیل خانواده چه کسانی هستن ودر یک خانواده متعادل ارزش و اهمیت کدام عضو بیشتره ؟ و آیا تفاوت باعث برتریه؟

ثبت نام در خبرنامه