بسوی دنیای بهتر۲(۲۰) – معنی رقابت

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲(۲۰) – معنی رقابت
مهر ۱۰, ۱۳۹۸

رقابت به چه معانی بکار گرفته می‌شه وجایگاه رقابت در سیستم آموزشی چیه ؟ سیستم آموزشی چه معانی از رقابت بما ارائه می‌ده و آیا معنی واقعی رقابت با اونی که ما تو ذهنمون هست یکیه؟

ثبت نام در خبرنامه