بسوی دنیای بهتر۲(۱۳) – تاثیر معلم در زندگی

به سوی دنیای بهتر
بسوی دنیای بهتر۲(۱۳) – تاثیر معلم در زندگی
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

آیا تنبیه بیشتر انگیزه درس خوندن در ما رو ایجاد می‌کرد یا تشویق ؟ بدون شک معلم یکی از تاثیر گذارترین شخصیتها در طول دوران تحصیل ماست در این قسمت به خاطراتی در مورد تاثیر شخصیت و رفتار معلم در زندگی گوش می‌کنیم

ثبت نام در خبرنامه