برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۸

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۲۷ آبان ۱۳۹۸
آبان ۲۷, ۱۳۹۸

در برنامه پیام دوست امروز گزیده ای از یک سخنرانی را خواهیم داشت. قبل از آن هم نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ را می شنوید و در آغاز هم برنامه کوتاه این روزها را تقدیم شما می کنیم.

ثبت نام در خبرنامه