برنامه کامل ۱۹ آذر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۹ آذر ۱۴۰۰
آذر ۱۹, ۱۴۰۰

پادکست هفت پس از اعلان روز جهانی حقوق بشر بحث هفته قبلِ خود را در خصوص پوزش و عذرخواهی پی می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه