برنامه کامل ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
اسفند ۱۰, ۱۴۰۱

پیام دوست این چهارشنبه هم شامل دو بخش «یادگارها» که روایت یک جوان پاک و خالص است و «خبرنگار» که در ادامه برنامه هفته قبل از دستاوردهای کرسی بهائی در دانشگاه مریلند برای صلح جهانی صحبت می‌کند. میباشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه