راه و روش شناخت ق٢

با اندیشمندان
راه و روش شناخت ق٢
مهر ۲۵, ۱۳۹۴

در این قسمت بحث دو هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یکدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا میکند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می شود حتّی برای کسانی که قصد ازدواج دوم را دارند.

ثبت نام در خبرنامه