راه و روش شناخت ق١

با اندیشمندان
راه و روش شناخت ق١
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

بخش نهم از کتاب "عشق ، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی" نوشته ی خانم جوآن بارستو هرناندز. در این قسمت بحث هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یگدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا می کند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می شود.

ثبت نام در خبرنامه