اهمیّت وجود عشق

با اندیشمندان
اهمیّت وجود عشق
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و سوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : اهمیّت وجود عشق بین زن و شوهر و اینکه چگونه باید عشق ورزید .

ثبت نام در خبرنامه