ساختن یک دنیای بهتر با جوانان

بانوی سرزمین من
ساختن یک دنیای بهتر با جوانان
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

ضرورت و اهمیت فوق العاده تربیت جوانان برای اصلاح عالم و پیشبرد تمدن معنوی بشر تا جایی است که جوامع بهائی در سراسر عالم چنین تعلیمی و تربیتی را نه تنها برای جوانان بهائی بلکه برای همه جوانان ارائه می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه