کودکان و مسئولیت والدین

بانوی سرزمین من
کودکان و مسئولیت والدین
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

شکی نیست که مسئولیت والدین در دنیای کنونی یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسئولیت هاست بنا به اعتقاد آئین بهائی، والدین درقبال تربیت و تحصیل فرزندان خود وظیفه دارند و هرکس که از این وظیفه غفلت کند در نزد خداوند مسئول است.

ثبت نام در خبرنامه