آموزش و پرورش فرزندان دختر

بانوی سرزمین من
آموزش و پرورش فرزندان دختر
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

اگر در جامعه‌ ای ضریب با سوادی، تندرستی، ایجاد اشتغال و درآمد، شاخص‌ها تغذیه و تامین مسکن بالا بره، ولی توزیع آن در میان زنان و مردان به صورت متعادل نباشه، اون جامعه توسعه نیافته است.

ثبت نام در خبرنامه