نهادینه شدن انسان دوستی

بانوی سرزمین من
نهادینه شدن انسان دوستی
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

نهادینه شدن انسان دوستی در اجتماع، زمینه را برای تعهد انسانی نسبت به هم نوع، دیگرموجودات، محیط زیست و مسائل اجتماعی فراهم می‌سازد و راهی تازه به سوی آینده جهان می‌گشاید.

ثبت نام در خبرنامه