قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)

این روزها
قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

حکایت فرانک کپریو، قاضی هشتاد و دوسالۀ آمریکایی، که در قضاوت تنها به قانون و جرم نگاه نمی‌کنه، بلکه به انسانی نگاه می‌کنه که اغلب در شرایطی سخت و دشوار قانون شکنی کرده اند.

ثبت نام در خبرنامه