تلاش های زیبای انسان دوستی

این روزها
تلاش های زیبای انسان دوستی
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹

نماهنگ این روزها، نمونه ای از تلاش های زیبای انسانی فارغ از محدودیت های زمان و مکان و شرایط خوب و بد زندگی https://www.youtube.com/watch?v=G-ugfNXYcDg

ثبت نام در خبرنامه