تاملی در مفهوم رنج

این روزها
تاملی در مفهوم رنج
مهر ۹, ۱۳۹۷

«وقتی زندگی یعنی رنج، برای زندگی کردن باید لذتی در رنج بردن یافت» رنج چیست و چرا وجود داره؟ آیا می شه بدون رنج زنگی کرد یا اینکه رنج بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست؟

ثبت نام در خبرنامه