این روزها به یاد تو – به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

ماموران وقتی از منزل مهرداد حیرانی، شهروند ۶۷ ساله بهائی خارج می‌ شدند به پسرش گفتند که بازداشت پدر را خبررسانی نکنند چون رسانه‌ای کردن، وضعیت آقای حیرانی را بدتر و خطرناک خواهد کرد.

ثبت نام در خبرنامه