به پیشواز «ایام ها

این روزها
به پیشواز «ایام ها
اسفند ۶, ۱۳۹۷

«ایام ها» روزهای جشن و سرور در تقویم آیین بهائی که بهائیان در سراسر جهان با برگزاری میهمانی و میهمان نوازی، بخشش و انفاق به فقرا و بینوایان و اهدا هدیه گرامی می‌دارند.

ثبت نام در خبرنامه