اندر احوالات ما جوونا (۱۵) – داشتن یک الگو در زندگی جوونا

اندر احوالت ما جوونا
اندر احوالات ما جوونا (۱۵) – داشتن یک الگو در زندگی جوونا
شهریور ۳, ۱۳۹۶

الگو برای زندگی: داشتن یه الگو به شکل گیری موفقیت و شخصیت ما خیلی کمک می کنه، شما چجوری الگوی خودتون رو انتخاب کردین؟

ثبت نام در خبرنامه