جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۴ و آخر

آن هجده نفر
جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی ق۴ و آخر
خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

در آخرین قسمت از آن هجده نفر به شرح شهادت جناب قدوس می‌پردازیم و تاثیر حروف حی بر حال و آینده.

ثبت نام در خبرنامه