آموزه‌های نو - فصل ۱
ق۲۰
مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

مرور دو مقالۀ «علل بروز نسل­کشی» و «خانوادۀ جهانی، واکنشی به نسل‎کشی»، نوشتۀ هالی نای­سِت بِرِم.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه