آموزه‌های نو - فصل ۱
ق۱۹
مرداد ۲۱, ۱۳۹۵

مرور مقالۀ «آیا اشخاص و اعمال­شان می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟»، نوشتۀ پیتر گی‎یولای و مقاله «مسئولیت ما در برابر نسل­ کشی»، نوشتۀ هالی نای­سِت بِرِم.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه