آموزه‌های نو - فصل ۳
ق۱۰
دی ۲۷, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «سه وظیفه ­خطیر مطبوعات»، نوشتۀ کریستوفر باک؛ و مقالۀ «فرق بین خطا و گناه»، نوشتۀ رادنی ریچاردز.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه