آموزه‌های نو - فصل ۲
ق۶
آبان ۴, ۱۳۹۶

مرور مقالۀ «آیا درد می‎تواند خوب باشد؟»، نوشتۀ کِی‌تی رومن ، و مقالۀ «آیا صنعت کمک‎رسانی کارایی دارد؟» نوشتۀ اندی تِمِس.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه