آموزه‌های نو - فصل ۲
ق۲۴
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مرور مقاله‌های«عمل به قول‌وقرارهای سال نو»، و «هیچ کس تنها نیست، ما همه به هم مرتبطیم.» نوشتۀ کیتی رومن.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه