آموزه‌های نو - فصل ۲
ق۲۱
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

مرور مقالۀ «شریک زندگی پیداکردنی‌ست یا ساختنی؟»، نوشتۀ سوزان الکساندر ، و مقالۀ «رسانه‌های اجتماعی عزیز»، نوشتۀ جاستین بالدونی.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه