آموزه‌های نو - فصل ۲
ق۱۸
دی ۲۸, ۱۳۹۶

مقاله "چرا زندگی در جنوب شیکاگو را دوست دارم" نوشته سیدا تایلر و مقاله "آموختن از دانائی و خرد غریبه ها" نوشته مینو گرینال.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه