آفتاب
روز آخر
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و باز هم مثل روزهای قبل خوشحال بودم٬ روز ‌آخر بود و ساعتها خیلی کند جلو میرفت٬ احساس میکردم نسبت به سنم کار سنگینی دارم انجام میدم...

ثبت نام در خبرنامه