آئین بهائى (۴۰) – اهمیت اشتغال به کار

آئین بهائی - کتاب
آئین بهائى (۴۰) – اهمیت اشتغال به کار
اسفند ۲۴, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله تعاليم ديانت بهائى اين است که همه افراد جامعه، اعم از فقير يا غنى، بايد به کسب درآمد مشغول باشند.

ثبت نام در خبرنامه