آئین بهائى (۳۷) – تربیت اطفال ق ۲

آئین بهائی - کتاب
آئین بهائى (۳۷) – تربیت اطفال ق ۲
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت: اجتماع نيز به نوبه خود مسئول تربيت اطفال است. جوامع بهائى اين مسئوليت را به عهده گرفته اند.

ثبت نام در خبرنامه