لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9898

با اندیشمندان(۱۵۸) – عفّت و پاکدامنی ق۳

156

بررسی بخش چهاردهم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. در این قسمت بحث عفت و پاکدامنی چه از سوی مرد چه از سوی زن در یک زندگی موفق ادامه پیدا می کند.