لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9889

کافه گپ – توسعه‌ی اخلاقی و اجتماعی ق۲

143

“نمونه‌های توسعه‌ی اخلاقی بهاییان از گذشته تا امروز. روند شکل‌گیری برنامه ی “”زیپوپو”” یا “”کرگدن خوشحال””.
با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.”