لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9875

سخنرانی – عینک نزن بابی میشی ق۱

164

بخش اوّل سخنرانی دکتر وهمن با عنوان ” عینک نزن بابی میشی ” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.