لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9847

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – زنگنه

113

این هفته تقدیم میشود به “پرى زنگنه”