کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – زنگنه

این هفته تقدیم میشود به “پرى زنگنه”

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9847