لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9835

با اندیشمندان(۱۵۲) – لزوم شناخت واقعی

303

بررسی بخش هشتم از کتاب “عشق ، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته ی خانم جوآن بارستو هرناندز. لزوم شناخت واقعی کسی که قصد ازدواج با او را داریم.