لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=9820

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۳) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

122

مفهوم اعتقاد بهائیان به یک آیین جهانی
آیا آئین بهائی تنها تعدادی اصول و تعالیم اجتماعی به جهان پیشنهاد می کند؟ ضرورت زمانه چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.